2012-11-15 17:38:48

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Ovom se odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, kojima rasplaže ili koje nadzire Srednja škola Duga Resa, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Više pročitajte u dokumentu u prilogu (.doc / .pdf).


Srednja škola Duga Resa