2021-07-01 22:49:43

Prijava završnog rada

U ponedjeljak, 5. 7. 2021. je PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA U JESENSKOM ROKU ZA ONE UČENIKE KOJI NISU OBRANILI ZAVRŠNI RAD. Prijava je u vremenu od 8 do 12 sati.


Srednja škola Duga Resa