2011-08-17 19:26:00

TinEye

TinEye

TinEye je tražilica slika pomoću koje možete vidjeti koje sve verzije jedne slike postoje na Webu, za što se koriste, postoje li u manjoj ili većoj rezoluciji te postoji li modificirana verzija te iste slike.

 

TinEye slike prepoznaje i indeksira posebnom tehnologijom digitalnog otiska. Time vam je omogućeno pronaći izvorne i modificirane slike. Prilikom pretrage možete koristiti fotografiju uploadanu s osobnog računala ili link na fotografiju.

Izvor: tehnofobija.com


Srednja škola Duga Resa