2016-06-03 22:39:23

Novi model sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta od školske godine 2016./2017. pristupit će novome modelu sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, odnosno uvođenju dohodovnoga cenzusa koji bi sustav ostvarivanja prava učinio pravednijim. U svrhu izrade novoga modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, preko službene aplikacije, a na temelju Zaključka Vlade, usvojenom na sjednici 25. svibnja 2016. godine, prikupljat će se osobni identifikacijski brojevi (OIB) članova kućanstva redovitih učenika srednjih škola koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na prijevoz.

Ovdje možete pročitati detaljnije upute ot tome kako ćete to napraviti. Krajnji rok za dostavu podataka u školu je 10.6.

Potrebno je otvoriti stranicu

https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/

Nakon što se prijavite svojim korisničkim podacima na aplikaciju najprije popunjavate osobne podatke – svoju e-mail adresu, te podatke o školi (nakon što upišete školu, šifra ustanove će se učitati sama)
Nakon toga potrebno je kliknuti na karticu Članovi kućanstva i upisati broj članova kućanstva (Članovi kućanstva su osobe koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

Učenik se ubraja u ukupan broj članova kućanstva. Osobe koje ne žive na istoj adresi prebivališta kao učenik ne računaju se u članove kućanstva). Npr. Ako u kući na istoj adresi žive učenik, brat učenika, majka učenika, otac učenika, djed učenika i baka učenika, takvo kućanstvo ima 6 članova. 

Za svakog člana kućanstva traži se OIB, ime i prezime, srodstvo s učenikom, datum rođenja i adresa prebivališta.
Nakon što se SVI traženi podaci popune, kliknete na gumb SPREMI. Jednom uneseni i spremljeni podatci, ne mogu više mijenjati. 
Ako imate printer, trebate otisnuti spremljenu potvrdu i potpisati je na odgovarajućem mjestu, a to isto treba učiniti i roditelj
Potpisanu potvrdu dostavite razrednicima.


Ako vam nije dostupan printer kod kuće, generiranu .pdf datoteku spremite na USB stick i donesete u školu na ispis.
Ako nemate mogućnost popunjavanja podataka kod kuće (nemate računalo ili pristup internetu), možete to napraviti na računalima škole. Preduvjeti za to su: AAI korisnički račun, pripremljeni OIB-ovi članova kućanstva s imenima i prezimenima te datumima rođenja s naznačenim srodstvom i adresom prebivališta.


Srednja škola Duga Resa