2011-06-19 12:12:59

Što nakon rezultata državne mature

Rezultati, bodovi i ocjene ispita državne mature biti će objavljeni 26. 06. 2011. godine,

Dana 27. i 28. 06. 2011. godine, učenici koji su polagali ispite državne mature mogu podnositi prigovore na objavljene rezultate i to u vremenu od 8:00 do 12:00 sati,

Sve pristigle prigovore razmatrat će Školsko ispitno povjerenstvo u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature,

Centar će sve prigovore riješiti do 03. 07. 2011. godine a kandidati će o odluci biti obaviješteni na svojem profilu na Postani student web stranici,

Konačni rezultati ispita državne mature objavit će se 04. 07. 2011. godine.


Srednja škola Duga Resa