2012-07-10 16:11:36

Ljetni ispitni rok - objava rezultata

Objava rezultata državne mature za LJETNI ISPITNI ROK 09.07.2012. u 12:00 sati.

Rok za žalbu do 11.07.2012. u 12:00 sati.

Objava konačnih rezultata ispita državne mature 16.07.2012. u 12:00 sati.

Radno vrijeme ispitnog koordinatora:
09.7.2012.
10.7.2012.
11.7.2012. OD 8:00 -12:00 SATI
16.7.2012.
17.7.2012.


PODJELA SVJEDODŽBI I /ILI POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE
- TOČNO VRIJEME ĆE BITI NAKNADNO OBJAVLJENO


Srednja škola Duga Resa