2011-10-09 09:59:43

Typetester

typetester

Typetester je online aplikacija za usporedbu fontova za ekran. Njegova primarna uloga je da učini život lakšim web dizajneru. Što se broj fontova unutar operacijskih sustava povećava tako će se i broj fontova na Typetesteru povećavati. Treba napomenuti da je ovo rezultat i djelo hrvata  Marka Dugonjića, pa možemo biti posebno ponosni! Ovo je alat koji će web dizajneru jako koristiti, isprobajte ga na sljedećem linku www.typetester.org.


Srednja škola Duga Resa